Project Description

ALL NEW SUZUKI SWIFT

ราคาเริ่มต้น
499,000 บาท

ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น ทดลองขับ และขอตารางผ่อนรถ

ภายนอก

ภายใน

สมรรถนะ

ความปลอดภัย

สนใจสอบถามรายละเอียด และโปรโมชั่นเพิ่มเติม

ติดต่อโชว์รูมจัดจำหน่าย
ลงทะเบียน