Project Description

SUZUKI CELERIO

ราคาเริ่มต้น
363,000 บาท

ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น ทดลองขับ และขอตารางผ่อนรถ

ภายนอก

ภายใน

สมรรถนะ

ความปลอดภัย

สนใจสอบถามรายละเอียด และโปรโมชั่นเพิ่มเติม

ติดต่อโชว์รูมจัดจำหน่าย
ลงทะเบียน